38 hectare nieuwe natuur

Groter, natuurlijker en aangenamer. Dat is waar we in Kardinge aan werken. In 2021 verscheen onze Gebiedsvisie Kardinge 2020-2038, Kardinge Geeft!. Met daarin acht speerpunten, waaronder de wens om het natuurgebied fors uit te breiden en te verbinden met omliggende natuurterreinen. Met de aankoop van 38 hectare landbouwgrond zetten we een eerste stap. Daarbij maken we ook ruimte voor de mogelijkheid tot begraven in de natuur. We verbeteren de natuurkwaliteit en we maken Kardinge nóg aantrekkelijker om te recreëren.

Natuur zal profiteren

We willen een gevarieerd natuurgebied creëren, met bos, open plekken, bosranden en vrijstaande bomen. Het nieuwe terrein krijgt een meer open karakter dan het huidige Beijumerbos. De natuur zal ervan profiteren. Een open bos pakt voor veel bosvogels, insecten en zoogdieren positief uit. Zo trekken de bloemrijke velden veel vlinders en andere insecten aan. Hetzelfde geldt voor bosranden met struiken als meidoorn, wilde lijsterbes en hondsroos.

Kardinge verbinden

Kardinge ligt als natuurgebied erg geïsoleerd. Veel dieren kunnen het natuurgebied nu niet bereiken. Deze natuuruitbreiding legt een verbinding richting de Koningslaagte en het Reitdiepdal. Langs deze verbinding kunnen in de toekomst otters, dassen en waterspitsmuizen uit het zuiden via Kardinge het Lauwersmeer bereiken. En omgekeerd natuurlijk. De verbinding sluit naadloos aan op Kardings Ontzet, een initiatief van omwonenden om Kardinge te verbinden met omliggende natuurterreinen.

Ommetje door de natuur

De uitbreiding ligt tussen de wijk Beijum en Zuidwolde/Noorddijk. Nu nog is het boerenland. We realiseren een plek waar Stadjers en Ommelanders volop kunnen genieten van de natuur. Met nieuwe wandel- en fietspaden, zodat bewoners van Beijum en Zuidwolde/Noorddijk vanuit huis een ommetje door de natuur kunnen maken. Een groene omgeving houdt mensen gezond. Natuur in de buurt maakt bewoners fitter en gelukkiger.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

© 2022 KardingeGroeit.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring