Samen ontwerpen

Kardinge is er voor Stadjers en Ommelanders. We vinden het belangrijk om omwonenden nadrukkelijk bij het natuurgebied te betrekken. Dat doen we al vele jaren. Ook voor deze natuuruitbreiding vragen we om hulp. Denk en werk mee!

Samen een landschapsontwerp maken

Voor ons ligt een landbouwperceel van 38 hectare waarop we natuur willen realiseren, met ruimte voor natuurbegraven en recreatie. Voordat dit gebied ingericht kan worden, zijn er nog veel keuzes te maken. Wat voor landschap willen we realiseren? Waar blijft het open, waar komen bomen en struiken? Waar leggen we wandel- en fietspaden aan? Hoe wordt de aanrijroute? Waar komen de natuurgraven, en hoe zorgen we voor zo min mogelijk zicht op natuurbegrafenissen vanuit woningen? Kleigrond is niet geschikt om in te begraven, dus zullen we delen moeten ophogen. Waar kunnen we dat het best doen?

Daarnaast zijn er enkele praktische zaken en wettelijke kaders waar rekening mee gehouden moet worden. Er zijn bijvoorbeeld faciliteiten nodig zoals een parkeerplaats, een informatieruimte, ruimte voor ceremonies en voor de opslag van gereedschappen. Ook moeten we rekening houden met de grondwaterstand en beschermde soorten en natuurwaarden. Deze en andere vragen willen we samen met de omgeving beantwoorden.

We hebben Heilien Tonckens gevraagd het landschapsontwerp uit te werken, in samenspraak met belanghebbenden. Op 17 april is het voorkeursontwerp gepresenteerd.

Stappen in de procedure

De natuuruitbreiding met ruimte voor natuurbegraven vereist een wijziging van het bestemmingsplan. Hoe die procedure eruit ziet en wat de momenten van meedenken en inspraak zijn, vindt u hier.

Betrokken buurtbewoners

Wij hebben in Kardinge een goede samenwerking met vele bewoners en maatschappelijke organisaties in de directe omgeving. Van schoolprogramma’s en excursies tot plukbossen en beheerwerk. Het is de wens van zowel Natuurbegraven Nederland als Natuurmonumenten om deze relaties te versterken en uit te breiden.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

© 2022 KardingeGroeit.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring