Verslag excursie zaterdag 23 april

Deel dit bericht op

In aanvulling op de informatiebijeenkomsten van 1 en 2 februari en meerdere persoonlijke gesprekken met aanwonenden organiseerden Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland op 23 april jl. een excursie door natuurgebied Kardinge. Er waren ongeveer 60 deelnemers, die samen met ons een wandeling maakten door het Beijemerbos. Hieronder een kort verslag.

Inhoud excursie

De excursie is bedoeld om omwonenden en belanghebbenden een goed beeld te geven van de manier waarop het plangebied ‘Kardinge Groeit’ straks aansluit bij de rest van de natuur in Kardinge. Ook kunnen deelnemers hun vragen en zorgen bespreken met onze medewerkers.

Tijdens de gezamenlijke start worden de initiatiefnemers en excursieleiders voorgesteld aan de deelnemers. Boswachters Bart Zwiers en Reiner Hartog van Natuurmonumenten lichten de ontwikkeling nog eens kort toe en beantwoorden enkele vragen.

Na de start wandelen we in kleinere groepen richting het Bejiumerbos. Elke groep wordt begeleid door een excursieleider. Dit zijn vrijwilligers van Natuurmonumenten die het gebied goed kennen. In iedere groep loopt ook een projectteamlid mee van Natuurmonumenten of Natuurbegraven Nederland, die inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden. Tijdens de wandeling worden enkele elementen toegelicht, zoals de al aanwezige natuur in Kardinge, de natuurlijke overgangen van bos naar struik en kruidlaag en het open water in Kardinge. Deze elementen worden toegelicht in relatie tot de mogelijkheden voor de nieuw te ontwikkelen natuur.

Reacties en vragen

De projectteamleden voeren tijdens de wandeling en na afloop geanimeerde gesprekken met omwonenden. Er zijn veel vragen en er worden ook zorgen uitgesproken. De gesprekken gaan vooral over:

 • De samenwerking van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland en de gezamenlijke ambitie voor dit gebied.
 • Waarom is voor deze locatie gekozen, zo dicht tegen Beijum aan?
 • De nieuwe natuur en het potentiële landschap: hoe gaat het eruit zien? Kunnen we het open en weidse landschap behouden?
 • Uitzicht op ceremonies en op natuurgraven.
 • Uitzicht vanuit het plangebied op omliggende woningen (privacy).
 • Het aantal natuurgraven; 10.000 voelt als veel in een gebied van 38 hectare.
 • Er zijn veel reeën en andere mooie soorten in het gebied aanwezig, wat verandert er eventueel voor deze soorten?
 • Toename van het verkeer en de ontsluiting van het gebied.
 • De bodemgesteldheid; de impact van het ophogen op de omgeving.
 • De verdere procedure: het gezamenlijk ontwerpen, de mogelijkheid voor inspraak, de duur van de planprocedure en de realisatiefase.
 • Een aantal mensen geeft aan geïnteresseerd te zijn in een laatste rustplaats op deze locatie.

De projectteamleden blijven na afloop van de wandeling totdat alle belangstellenden zijn vertrokken en alle vragen zijn beantwoord.

De antwoorden op bovenstaande en overige vragen vindt u hier. Vindt u daar toch niet het antwoord op uw vraag? Stel deze dan via contact@kardingegroeit.nl. Wij beantwoorden uw vraag dan zo spoedig mogelijk.

Deel dit bericht op

© 2022 KardingeGroeit.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring