De ecoloog van de gemeente Groningen vertelt

Deel dit bericht op

“Natuur wordt steeds belangrijker in en rond Groningen”

Kardinge ligt voor een deel in de gemeente Groningen. Daarom hebben we Klaas van Nierop gevraagd te vertellen over zijn werk als ecoloog van de gemeente Groningen en betrokkenheid bij Kardinge.

“Als ecoloog van de gemeente zet ik me in voor de natuur in Groningen. Bij al het groen analyseer ik wat de waarde is, voor de mens en voor planten en dieren. Kunnen bermen bloemrijker, moeten alle grasvelden gemaaid worden zodat inwoners er kunnen spelen en picknicken, of kunnen we het gras laten groeien zodat allerlei kevers, zweefvliegen en bijen er voedsel kunnen vinden? Immers, als er meer insecten zijn, is dat ook goed voor de vogels.  Maar als ecoloog houd ik me ook bezig met soorten die hinderlijk kunnen zijn of onze veiligheid in gevaar kunnen brengen zoals eikenprocessie rupsen, Japanse duizendknopen, grote waternavel, muskusratten en bruine ratten.”

Waarom is het belangrijk dat er ecologen zijn voor steden en dorpen?

“In steden en dorpen is de aandacht primair gericht op de mens: zijn/haar woonhuis, werkplek, bereikbaarheid en voorzieningen als winkels, scholen, sportfaciliteiten. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor natuur in de stad. Niet alleen omdat sommige planten- en diersoorten sterk afhankelijk zijn van de stad. Denk bijvoorbeeld aan slechtvalk die broedt op hoge gebouwen, gierzwaluwen die broeden in nissen in muren van huizen. Maar ook wordt keer op keer bewezen dat natuur goed is voor onze gezondheid. Natuur is meer dan groen, water of bomen. Het gaat om de samenhang tussen de soorten planten en dieren en hun omgeving. In de stad, dorp of stedelijke omgeving is de omgeving extra complex door de grote dynamiek en menselijke invloed. Dat vraagt een specialistische ecoloog die deze materie kan doorgronden.”

Klaas is bij de overleggen van de gebiedsgroep Kardinge. Dat is een groep mensen, onder leiding van de Ledencommissie van Natuurmonumenten, die meepraten en meedenken over de ontwikkeling van Kardinge.  Deze groep heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de gebiedsvisie Kardinge Geeft. “Ik ben niet betrokken geweest bij het ontwerp en de aanleg van Kardinge, wel heb ik meegedacht over het waterstructuurplan, het invalidenpad en de speelnatuur. Als inwoner van Beijum werk ik soms ook mee in het beheer van de bosranden.”

Wat is voor jou als ecoloog bijzonder aan Kardinge?

“Kardinge levert een rijk palet aan natuur direct tegen de woonwijken aan. Het zijn veel afwisselende landschappen ( bos, struweel, weide, water, rietland, boomgaarden) op korte afstand van elkaar. Binnen die landschappen zitten verrassend veel soorten en echte smaakmakers. Voor mij geven het hoempen van de roerdomp, de flits van de ijsvogel, de roep van de kievit, de bloeiende bosrand, een ree in de ochtendnevel altijd een oernatuurbeleving.”

Tot slot heeft Klaas nog een aantal tips en wensen om de soortenrijkdom in Kardinge te vergroten. “Je ziet dat sommige soorten bomen en struiken die oorspronkelijk zijn aangeplant harder groeien dan andere. In de bosrand verdringen deze soorten (met name sommige wilgensoorten) minder snelgroeiende soorten als meidoorn, Gelderse roos en wilde appel. De struiken groeien zo hard, dat ook kruiden langs de bosranden moeite hebben zich te handhaven. Het zou al helpen als er meer kleine open plekken in het bos komen en de bosranden minder strak gemaaid worden. Voor insecten, zoals bijen, kan de omgeving nog geschikter worden door wat broedwallen en houtstronken in het centrale hooiland te maken.”

Voor de ijsvogel zou Klaas graag een ijsvogelwand realiseren: een steil gemaakte oever in een van de sloten waar de ijsvogel en nest kan maken. En voor bijen en andere insecten wat meer rommelhoekjes en broedwallen (hoopjes zand) in de graslanden.

“Als bewoner van Beijum volg ik de ontwikkelingen in Kardinge altijd, al vanaf het begin. Ik ben daarom ook erg benieuwd naar de plannen van Kardinge Groeit.”

Deel dit bericht op

© 2022 KardingeGroeit.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring