Onderzoek in het veld

Deel dit bericht op

Inmiddels zijn de onderzoeken gestart die nodig zijn om haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het voorkeursontwerp Kardinge Groeit te toetsen. Door onafhankelijke bureaus worden een verkeersonderzoek, een natuurtoets en een hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Voor de laatste twee kunt u onderzoekers tegenkomen in het veld.

De onderzoekers voor de natuurtoets bezoeken het gebied een aantal keer om in kaart te brengen of er beschermde soorten in het gebied voorkomen waarvoor we extra maatregelen moeten nemen. Het leefgebied van beschermde soorten mag immers niet achteruitgaat door onze plannen.

Het hydrologisch onderzoek geeft een beter inzicht in de waterhuishouding en opbouw van de bodem. Het gebied zal gedeeltelijk opgehoogd moeten worden. Dit onderzoek geeft duidelijkheid over hoeveel ophoging wenselijk is. Enkele maanden geleden is al een peilbuis geplaatst waarmee we de grondwaterstand volgen. In de komende weken zullen onderzoekers in het gebied enkele bodemboringen uitvoeren. Eind juni verwachten we de resultaten van deze onderzoeken.

Deel dit bericht op

© 2022 KardingeGroeit.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring