Ontwerpbestemmingsplan Kardinge Groeit ingediend

Deel dit bericht op

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland hebben een belangrijke stap gezet om de uitbreiding van Kardinge in combinatie met natuurbegraven te kunnen realiseren. We hebben alle informatie die de gemeente Het Hogeland nodig heeft om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen, ingediend.

Landschapsontwerp ongewijzigd
Het landschapsontwerp dat samen met de meedenkgroepen is opgesteld, hebben we door onafhankelijke bureaus laten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De bureaus hebben daarvoor een verkeersonderzoek, een natuurtoets en een hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Wij zijn blij met de resultaten van de onderzoeken, want de onderzoeken wijzen uit dat er vooralsnog geen wijzigingen in het voorkeursontwerp nodig zijn. Het landschapsontwerp hebben we vervolgens uitgewerkt tot een inrichtings- en beheerplan wat een belangrijk onderdeel is van het ontwerpbestemmingsplan.

Hoe loopt het proces nu verder?
De gemeente stemt dit zogenaamde ontwerpbestemmingsplan af met andere overheden, zoals de provincie en het waterschap, en beoordeelt dit plan. Als het college van B&W vindt dat het plan voldoende is uitgewerkt en onderbouwd, komt het plan ‘ter inzage´. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan dan zes weken is in te zien voor wie dat wil. Tijdens deze periode kan iedereen op het plan reageren door het indienen van een zogenaamde zienswijze. De gemeente beoordeelt en beantwoordt alle ingediende zienswijzen. De gemeente maakt bekend wanneer het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien en hoe zienswijzen ingediend kunnen worden. Op deze website laten wij dit ook weten.

Ontwerp in beeld
Boswachters Bart Zwiers en Reiner Hartog gingen het veld in om een beeld te geven van hoe het gebied eruit gaat zien als we ons voornemen kunnen uitvoeren.

Deel dit bericht op

Laatste nieuws

© 2022 KardingeGroeit.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring